BESKRIV DITT BEHOV OCH VAD DU VILL BETALA

SÅ ÅTERKOMMER VI TILL DIG INOM

48 TIMMAR MED ETT FÖRSLAG

SE VÅRA TJÄNSTER INOM BOSTADSRÄTT HÄR

Se några av våra tjänster till bostadsrättsföreningar då ni vill få en riktigt välskött, hållbar och trygg bostadsrättsförening med bästa möjliga ekonomi och tips för ökat värdeskapande. 

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan vid ändringar i bostadsrättsförening
 • Besiktning - Underhållsplan - Årsavgiftsanalys
 • Förstudier för kapitaltillskott och vid fusion med fler Brf
 • Förstudier för olika värdeskapande åtgärder i Brf

SE VÅRA TJÄNSTEKONCEPT INOM BOENDE & BOSTADSAFFÄREN

Denna sida nedan är under konstruktion så vissa av texterna stämmer inte,  men uppdateras  löpande.

Senaste uppdateringen var 2022-09-17 

AABRF.se är tänkt att bli marknadens första kvalitetssytem för de bostadsrättsföreningar som vill få en riktigt välskött, hållbar och ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med bästa möjliga stöd för riskminimering och värdeskapande. 

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar

AABRFFORVALTNING.se är tänkt att bli marknadens bästa förvalitningstjänst för alla de bostadsrättsföreningar som vill få en riktigt välskött, hållbar och trygg bostadsrättsförening med bästa möjliga ekonomi och proaktivt värdeskapande. 

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar

BOANALYS.se är en gratistjänst för dig som ska köpa en bostadsrätt där du får hjälp från start till mål. Här gör du en riktigt bra riskanalys av bostadsrättsföreningens ekonomiska situation och föreningens årsavgifters sannolika utveckling. 

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar

BOANALYS.online är en uppdaterad designversion av BOANALYS.se (se ovan).

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar

BRABOTEKNIK.se är en kommande tjänst för kvalitetssäkring av olika underhållsåtgärder som till exempel renovering av badrum m.m. i bostadsrättslägenheter och småhus.

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar

MELLANMAN.se är en helt ny och unik tjänst som vi håller på att utveckla nu för att du ska göra en riktigt bra bostadskarriär

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar

SE VÅRA TJÄNSTEKONCEPT FÖR KOMMERSIELLA FASTIGHETER

COMERSUM.se är vårt förslag till ett genomtänkt affärskoncept för transaktionsrådgivning, riskminimering och värdeskapande när det gäller kommersiella fastigheter och premiumbostäder.

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar

SE VÅRA TJÄNSTEKONCEPT FÖR FÖRETAG

ORGANALYS.se är en kommande tjänst för tjänsteutveckling i företag som man alltid bör använda sig av innan man påbörjar ett nytt utvecklingsprojekt, med ett tjänstefieringsperspektiv.

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar

SE VÅRT TJÄNSTEKONCEPT INOM MUSIK

THENEXTMUSICPRODUCER.com är ett förslag till en ny internationell musiktävling.

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan i bostadsrättsförening
 • Underhållsplan
 • Årsavgiftsanalys
 • Analys för värdeskapande i bostadsrättsföreningar